Skip to Content Information Center
Lexmark CS421

Konfigurace serveru SMTP

Poznámka:  U některých modelů tiskáren může být toto nastavení konfigurováno pouze z prostředí serveru Embedded Web Server.

  Z ovládacího panelu

 1. Na ovládacím panelu přejděte na:

  Nastavení > Zařízení > Oznámení > Nastavení e-mailových výstrah > Nastavení e-mailu

 2. Nakonfigurujte nastavení.

  Z prostředí serveru Embedded Web Server

 1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

  Poznámky:

  • Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
  • Pokud používáte server proxy, dočasně jej zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
 2. Klepněte na položku Nastavení > Zařízení > Oznámení > Nastavení e-mailových výstrah.

 3. Nastavení nakonfigurujte v části Nastavení e-mailu.

 4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Byl tento článek užitečný?
Top