Skip to Content Information Center
Lexmark C2425

Lexmark C2425

Namestitev dodatnih pladnjev

Opomba:  Glede na model tiskalnika lahko namestite dvojni pladenj za 650 listov ali tako dvojni pladenj za 650 listov kot pladenj za 550 listov.

  PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:  Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do plošče kontrolnika ali nameščate dodatno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega udara. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite in izključite kable, ki so priključeni na tiskalnik.

 1. Izklopite tiskalnik.

 2. Napajalni kabel izključite z električne vtičnice in nato s tiskalnika.

 3. Dodatni pladenj vzemite iz embalaže in nato odstranite vso embalažo.

 4. Tiskalnik poravnajte z dodatnim pladnjem in ga spustite na mesto.

  PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Če je tiskalnik težji od 20  kg (44  lb), sta za varen dvig potrebna vsaj dva usposobljena člana osebja.

  Opomba:  Če nameščate oba dodatna pladnja, namestite pladenj za 550 listov pod dvojni pladenj za 650 listov.

 5. Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.

  PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno nazivnostjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

 6. Vklopite tiskalnik.

Dodajte pladenj v gonilnik tiskalnika, da omogočite tiskalno opravilo. Za več informacij si oglejte razdelek Dodajanje razpoložljivih možnosti v gonilnik tiskalnika.

Je bil ta članek koristen?
Top