Skip to Content Information Center
Lexmark C2535

Lexmark C2535

Instaliranje opcionih fioka

Napomena:  U zavisnosti od modela štampača, možete da instalirate dvostruku fioku za 650 listova ili dvostruku fioku za 650 listova i fioku za 550 listova.

  OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:  Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.

 1. Isključite štampač.

 2. Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.

 3. Otpakujte opcionu fioku, a zatim uklonite sav materijal za pakovanje.

 4. Poravnajte štampač sa opcionom fiokom, a zatim spustite štampač tako da legne na mesto.

  OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Ako je težina štampača veća od 20  kg (44  lb), potrebne su barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.

  Napomena:  Ako instalirate obe opcione fioke, fioku za 550 listova postavite ispod dvostruke fioke za 650 listova.

 5. Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

  OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

 6. Uključite štampač.

Dodajte fioku u upravljačkom programu štampača da bi postala dostupna za zadatke štampanja. Više informacija potražite u odeljku Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top