Skip to Content Information Center
Lexmark MC2640

Lexmark MC2640

Konfigurisanje postavki režima uštede energije

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite za kretanje kroz postavke.

  Eko‑režim

 1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Uređaj > Upravljanje energijom > Eko‑režim

 2. Izaberite postavku.

  Režim mirovanja

 1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Uređaj > Upravljanje energijom > Istek vremena > Režim mirovanja

 2. Navedite koliko štampač ostaje neaktivan pre nego što pređe u režim mirovanja.

  Režim hibernacije

 1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Uređaj > Upravljanje energijom > Istek vremena > Istek vremena hibernacije

 2. Navedite koliko štampač ostaje neaktivan pre nego što pređe u režim hibernacije.

 3. Napomene:

  • Da bi postavka Istek vremena hibernacije funkcionisala, podesite Istek vremena hibernacije pri povezivanju na Hibernacija.
  • Embedded Web Server je onemogućen dok je štampač u režimu hibernacije.
Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top