Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Конфигуриране на настройките за режим на пестене на енергия

За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките.

  Eco‑Mode (Екологичен режим)

 1. От контролния панел се придвижете до:

  Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Power Management (Управление на захранването) > Eco‑Mode (Екологичен режим)

 2. Изберете настройка.

  Режим на заспиване

 1. От контролния панел се придвижете до:

  Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Power Management (Управление на захранването) > Timeouts (Времена на изчакване) > Sleep Mode (Режим на заспиване)

 2. Определете времето, през което принтерът остава в режим на готовност, преди да влезе в режим Sleep (Заспиване).

  Режим на хибернация

 1. От контролния панел се придвижете до:

  Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Power Management (Управление на захранването) > Timeouts (Времена на изчакване) > Hibernate Timeout (Време на изчакване за активиране на режим на хибернация)

 2. Изберете времето, през което принтерът остава в режим на готовност, преди да влезе в режим Hibernate (Хибернация).

 3. Забележки:

  • За да работи Hibernate Timeout (Изчакване за хибернация), задайте Hibernate Timeout on Connection (Време на изчакване за хибернация при връзка) на Hibernate (Хибернация).
  • Вграденият уебсървър е дезактивиран, когато принтерът е в режим на хибернация.
Полезна ли ви беше тази статия?
Top