Skip to Content Information Center
Lexmark MC2425

Lexmark MC2425

Tiskalnik se ne odziva

DejanjeDaNe

1. korak

Napajalni kabel priklopite v električno vtičnico.

PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

Ali se tiskalnik odziva?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 2. korak.

2. korak

Preverite, ali je električni tok v vtičnico prekinjen s stikalom ali prekinjevalnikom.

Ali je električni tok v vtičnico prekinjen s stikalom ali prekinjevalnikom?

Vklopite stikalo ali ponastavite prekinjevalnik.

Pojdite na 3. korak.

3. korak

Preverite, ali je tiskalnik vklopljen.

Ali je tiskalnik vklopljen?

Pojdite na 4. korak.

Vklopite tiskalnik.

4. korak

Preverite, ali je tiskalnik v načinu mirovanja ali hibernacije.

Ali je tiskalnik v načinu mirovanja ali hibernacije?

Pritisnite gumb za vklop/izklop, da zbudite tiskalnik.

Pojdite na 5. korak.

5. korak

Preverite, ali sta kabla, ki povezujeta tiskalnik in računalnik, vstavljena v ustrezna vrata.

Ali sta kabla vstavljena v ustrezna vrata?

Pojdite na 6. korak.

Preverite naslednje povezave:

  • Kabel USB z vrati USB na tiskalniku
  • Ethernetni kabel z ethernetnimi vrati na tiskalniku

6. korak

Izklopite tiskalnik, znova namestite možnosti strojne opreme, nato pa ga znova vklopite.

Več informacij si oglejte v priloženi dokumentaciji.

Ali se tiskalnik odziva?

Težava je odpravljena

Pojdite na 7. korak.

7. korak

Namestite ustrezen gonilnik tiskalnika.

Ali se tiskalnik odziva?

Težava je odpravljena

Pojdite na 8. korak.

8. korak

Izklopite tiskalnik, počakajte približno deset sekund, nato pa ga znova vklopite.

Ali se tiskalnik odziva?

Težava je odpravljena.

Obrnite se na podporo za stranke.

Je bil ta članek koristen?
Top