Skip to Content Information Center
Lexmark MC2425

Lexmark MC2425

Manjkajoče barve

Opomba:  Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite za pomikanje po nastavitvah.

DejanjeDaNe

1. korak

  1. Odstranite kartušo s tonerjem manjkajoče barve.

  2. Odstranite slikovni komplet.

    Opozorilo – možnost poškodb:  Slikovnega kompleta ne izpostavljajte neposredni svetlobi. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.

    Opozorilo – možnost poškodb:  Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovnim kompletom. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov.

  3. Odstranite in nato vstavite razvijalno enoto manjkajoče barve.

  4. Vstavite slikovni komplet.

  5. Vstavite kartušo s tonerjem.

  6. Natisnite dokument.

Ali na natisih manjkajo barve?

Obrnite se na podporo za stranke.

Težava je odpravljena.

Je bil ta članek koristen?
Top