Skip to Content Information Center
Lexmark MC2425

Lexmark MC2425

Svetel natis

Opomba:  Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite za pomikanje po nastavitvah.

DejanjeDaNe

1. korak

 1. Izvedite barvno prilagajanje.

  Na nadzorni plošči se pomaknite na:

  Nastavitve > Natisni > Kakovost > Napredna obdelava slik > Barvno prilagajanje

 2. Natisnite dokument.

Ali je natis svetel?

Pojdite na 2. korak.

Težava je odpravljena.

2. korak

 1. Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni povečajte temnost tonerja.

  Opomba:  Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. Pomaknite se na:

  Nastavitve > Natisni > Kakovost > Temnost tonerja

 2. Natisnite dokument.

Ali je natis svetel?

Pojdite na 3. korak.

Težava je odpravljena.

3. korak

 1. Izklopite ohranjevalnik barv.

  Na nadzorni plošči se pomaknite na:

  Nastavitve > Natisni > Kakovost > Ohranjevalnik barv

 2. Natisnite dokument.

Ali je natis svetel?

Pojdite na 4. korak.

Težava je odpravljena.

4. korak

 1. Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni navedite vrsto papirja.

  Opombe:

  • Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju.
  • Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. Pomaknite se na:

  Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja > Velikost/vrsta papirja

 2. Natisnite dokument.

Ali je natis svetel?

Pojdite na 5. korak.

Težava je odpravljena.

5. korak

Prepričajte se, da papir nima teksture ali grobe površine.

Ali tiskate na teksturiran ali grob papir?

Pojdite na 6. korak.

Nadaljujte s 7. korakom.

6. korak

 1. Teksturiran ali grob papir zamenjajte z navadnim papirjem.

 2. Natisnite dokument.

Ali je natis svetel?

Nadaljujte s 7. korakom.

Težava je odpravljena.

7. korak

 1. Naložite papir iz novega paketa.

  Opomba:  Papir vpija vlago zaradi visoke vlažnosti. Papir naj bo do uporabe shranjen v izvirni embalaži.

 2. Natisnite dokument.

Ali je natis svetel?

Pojdite na 8. korak.

Težava je odpravljena.

8. korak

 1. Odstranite in nato vstavite slikovni komplet.

  Opozorilo – možnost poškodb:  Slikovnega kompleta ne izpostavljajte neposredni svetlobi. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.

  Opozorilo – možnost poškodb:  Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovnim kompletom. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov.

 2. Natisnite dokument.

Ali je natis svetel?

Obrnite se na podporo za stranke.

Težava je odpravljena.

Je bil ta članek koristen?
Top