Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Nastavenie kvót zariadenia

  Poznámky:

  • Túto aplikáciu podporujú len niektoré modely tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v časti Podporované aplikácie.
  • Na prístup k aplikácii možno budete potrebovať správcovské oprávnenia.
 1. Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

  Poznámky:

  • Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
  • Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.
 2. Kliknite na položky Aplikácie > Kvóty zariadenia > Konfigurovať.

 3. V časti Používateľské účty môžete pridať alebo upraviť používateľa a potom nastaviť jeho kvótu.

 4. Uložte zmeny.

 5. Poznámka:  Informácie o tom, ako nastaviť aplikáciu a jej nastavenia zabezpečenia nájdete v dokumente Príručka správcu kvót zariadenia.

Pomohol vám tento článok?
Top