Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Vytvorenie skratky skenovania

  1. Na domovskej obrazovke sa dotknite položky Scan Centrum.

    Poznámka:  Ikona a názov môžu byť zmenené. Ďalšie informácie získate od svojho správcu.

  2. Vyberte jedno alebo viacero cieľových umiestnení a potom klepnite na ikonu .

    Poznámka:  Ak chcete pridať k skratke viacero cieľových umiestnení, potrebujete pevný disk tlačiarne.

  3. Klepnite na položku Vytvoriť skratku a potom zadajte jedinečný názov skratky.

  4. Klepnite na OK.

Pomohol vám tento článok?
Top