Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Správa spotreby energie a nastavení spotreby papiera

 1. Na domovskej obrazovke sa dotknite položky Úsporné nastavenia.

  Poznámky:

  • Túto aplikáciu podporujú len niektoré modely tlačiarne.
  • Táto aplikácia prepíše nastavenia tlačiarne.
 2. V závislosti na modeli tlačiarne vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Dotknite sa položky Úsporný režim.
  • Dotknite sa položiek  > Úsporný režim.
 3. Vyberte predvolené nastavenie alebo si prispôsobte nastavenia.

  Výber predvoľby

  • Žiadne – použijú sa predvolené nastavenia úspory energie.
  • Úspora energie – povolí sa tichý režim a nastaví sa režim spánku na hodnotu 1.
  • Úspora energie/papiera
  • Úspora papiera – povolí sa obojstranná tlač.

  Prispôsobenie nastavení

  • Obojstranná tlač
  • Tichý režim – tichý režim môže znížiť rýchlosť spracovávania, čím sa môže spomaliť tlač prvej strany.
  • Režim spánku
  • Jas obrazovky
  • Tmavosť tonera
 4. Dotknite sa položky Uložiť.

Pomohol vám tento článok?
Top