Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Správa režimov napájania

Poznámka: 

 1. Na domovskej obrazovke klepnite na položku Úsporné nastavenia.

  Poznámky:

  • Túto aplikáciu podporujú len niektoré modely tlačiarne.
  • Táto aplikácia prepíše nastavenia tlačiarne.
 2. V závislosti na modeli tlačiarne vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Dotknite sa položky Naplánované režimy napájania.
  • Dotknite sa položiek > Naplánované režimy napájania.
 3. Vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete pridať plán, postupujte nasledovne:
   1. Dotknite sa položky Pridať plán a vyberte režim napájania.

   2. Dotknite sa položky Ďalej a potom vyberte dátum a čas.

   3. Dotknite sa položky Nastaviť.

  • Ak chcete upraviť plán, vyberte naplánovaný režim napájania a zmeňte režim napájania, dátum alebo čas.
  • Ak chcete odstrániť plán, dotknite sa ikony vedľa plánu.
  • Ak chcete odstrániť všetky plány, dotknite sa položky  > Odstrániť všetky.
Pomohol vám tento článok?
Top