Skip to Content Information Center
Lexmark CX421

Sivé alebo farebné pozadie

Poznámka:  Než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na ovládacom paneli prejdite na položky Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality. V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

AkciaÁnoNie

Krok  1

 1. Vykonajte úpravu farieb.

  Na ovládacom paneli prejdite na:

  Nastavenia > Tlač > Kvalita > Rozšírené spracovanie obrázkov > Úprava farieb

 2. Vytlačte dokument.

Objavuje sa na vytlačených dokumentoch sivé alebo farebné pozadie?

Prejdite na krok č. 2.

Problém je vyriešený.

Krok  2

 1. Vyberte a potom znova vložte tlačovú súpravu.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Nevystavujte tlačovú súpravu priamemu svetlu. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou súpravou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.

 2. Vytlačte dokument.

Objavuje sa na vytlačených dokumentoch sivé alebo farebné pozadie?

Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov.

Problém je vyriešený.

Pomohol vám tento článok?
Top