Skip to Content Information Center
Lexmark CX421

Chýbajúce farby

Poznámka:  Než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na ovládacom paneli prejdite na položky Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality. V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

AkciaÁnoNie

Krok  1

  1. Odstráňte tonerovú kazetu chýbajúcej farby.

  2. Odstráňte tlačovú súpravu.

    Výstraha – Riziko poranenia:  Nevystavujte tlačovú súpravu priamemu svetlu. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

    Výstraha – Riziko poranenia:  Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou súpravou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.

  3. Vyberte a znova vložte jednotku vývojky chýbajúcej farby.

  4. Vložte tlačovú súpravu.

  5. Vložte tonerovú kazetu.

  6. Vytlačte dokument.

Vyskytujú sa na výtlačkoch chýbajúce farby?

Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov.

Problém je vyriešený.

Pomohol vám tento článok?
Top