Skip to Content Information Center
Lexmark CX421

Tieňové obrázky

Poznámka:  Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na Nastavenia > Riešenie problémov > Strany testovania kvality tlače. V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

AkciaÁnoNie

Krok  1

 1. Do zásobníka vložte papier správneho typu.

 2. Vytlačte dokument.

Objavujú sa tieňové obrázky na výtlačkoch?

Prejdite na krok č. 2.

Problém je vyriešený.

Krok  2

 1. Určite typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.

  Poznámky:

  • Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru.
  • Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Prejdite na:

  Nastavenia > Papier > Konfigurácia zásobníka > Veľkosť/typ papiera

 2. Vytlačte dokument.

Objavujú sa tieňové obrázky na výtlačkoch?

Prejdite na krok č. 3.

Problém je vyriešený.

Krok  3

 1. Vykonajte úpravu farieb.

  Na ovládacom paneli prejdite na:

  Nastavenia > Tlač > Kvalita > Rozšírené spracovanie obrázkov > Úprava farieb

 2. Vytlačte dokument.

Objavujú sa tieňové obrázky na výtlačkoch?

Prejdite na krok č. 4.

Problém je vyriešený.

Krok  4

 1. Vyberte a potom znova vložte tlačovú súpravu.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Nevystavujte tlačovú súpravu priamemu svetlu. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou súpravou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.

 2. Vytlačte dokument.

Objavujú sa tieňové obrázky na výtlačkoch?

Kontakt podpory pre zákazníkov.

Problém je vyriešený.

Pomohol vám tento článok?
Top