Skip to Content Information Center
Lexmark CX421

Svetlá tlač

Poznámka:  Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na Nastavenia > Riešenie problémov > Strany testovania kvality tlače. V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

AkciaÁnoNie

Krok  1

 1. Vykonajte úpravu farieb.

  Na ovládacom paneli prejdite na:

  Nastavenia > Tlač > Kvalita > Rozšírené spracovanie obrázkov > Úprava farieb

 2. Vytlačte dokument.

Je tlač svetlá?

Prejdite na krok č. 2.

Problém je vyriešený.

Krok  2

 1. Zvýšte tmavosť tonera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.

  Poznámka:  Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Prejdite na:

  Nastavenia > Tlač > Kvalita > Tmavosť tonera

 2. Vytlačte dokument.

Je tlač svetlá?

Prejdite na krok č. 3.

Problém je vyriešený.

Krok  3

 1. Vypnite Úsporu farieb.

  Na ovládacom paneli prejdite na:

  Nastavenia > Tlač > Kvalita > Úspora farieb

 2. Vytlačte dokument.

Je tlač svetlá?

Prejdite na krok č. 4.

Problém je vyriešený.

Krok  4

 1. Určite typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.

  Poznámky:

  • Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru.
  • Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Prejdite na:

  Nastavenia > Papier > Konfigurácia zásobníka > Veľkosť/typ papiera

 2. Vytlačte dokument.

Je tlač svetlá?

Prejdite na krok č. 5.

Problém je vyriešený.

Krok  5

Skontrolujte, či papier nemá textúrovaný alebo drsný povrch.

Tlačíte na textúrovaný alebo drsný papier?

Prejdite na krok č. 6.

Prejdite na krok 7.

Krok  6

 1. Textúrovaný alebo drsný papier nahraďte obyčajným papierom.

 2. Vytlačte dokument.

Je tlač svetlá?

Prejdite na krok 7.

Problém je vyriešený.

Krok  7

 1. Vložte papier z nového balíka.

  Poznámka:  Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť.

 2. Vytlačte dokument.

Je tlač svetlá?

Prejdite na krok č. 8.

Problém je vyriešený.

Krok  8

 1. Vyberte a potom znova vložte tlačovú súpravu.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Nevystavujte tlačovú súpravu priamemu svetlu. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou súpravou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.

 2. Vytlačte dokument.

Je tlač svetlá?

Kontakt podpory pre zákazníkov.

Problém je vyriešený.

Pomohol vám tento článok?
Top