Skip to Content Information Center
Lexmark CX421

Roztečená tlač a bodky

Poznámka:  Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na Nastavenia > Riešenie problémov > Strany testovania kvality tlače. V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

AkciaÁnoNie

Krok  1

Skontrolujte, či sa v tlačiarni nenachádza vytečený toner.

Je tlačiareň čistá a nenachádza sa v nej žiadny vytečený toner?

Prejdite na krok č. 2.

Kontakt podpory pre zákazníkov.

Krok  2

 1. Na ovládacom paneli prejdite na:

  Nastavenia > Papier > Konfigurácia zásobníka > Veľkosť/typ papiera

 2. Skontrolujte, či nastavenia veľkosti a typu papiera zodpovedajú vloženému papieru.

  Poznámka:  Skontrolujte, či papier nemá textúrovanú alebo drsnú povrchovú úpravu.

Sú nastavenia správne?

Prejdite na krok 4.

Prejdite na krok č. 3.

Krok  3

 1. Špecifikujte veľkosť a typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.

  Poznámka:  Uistite sa, že nastavenia zodpovedajú vloženému papieru.

 2. Vytlačte dokument.

Je tlač roztečená?

Prejdite na krok č. 4.

Problém je vyriešený.

Krok  4

 1. Vložte papier z nového balíka.

  Poznámka:  Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť.

 2. Vytlačte dokument.

Je tlač roztečená?

Prejdite na krok č. 5.

Problém je vyriešený.

Krok  5

 1. Vyberte a potom znova vložte tlačovú súpravu.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Nevystavujte tlačovú súpravu priamemu svetlu. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou súpravou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.

 2. Vytlačte dokument.

Je tlač roztečená?

Kontakt podpory pre zákazníkov.

Problém je vyriešený.

Pomohol vám tento článok?
Top