Skip to Content Information Center
Lexmark CX421

Odrezaný text alebo obrázky

Poznámka:  Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na Nastavenia > Riešenie problémov > Strany testovania kvality tlače. V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

AkciaÁnoNie

Krok  1

 1. Upravte vodiace lišty papiera v zásobníku do správnej polohy pre vložený papier.

 2. Vytlačte dokument.

Je odrezaný text alebo obrázky?

Prejdite na krok č. 2.

Problém je vyriešený.

Krok  2

 1. Špecifikujte veľkosť papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.

  Poznámky:

  • Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru.
  • Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Prejdite na:

  Nastavenia > Papier > Konfigurácia zásobníka > Veľkosť/typ papiera

 2. Vytlačte dokument.

Je odrezaný text alebo obrázky?

Prejdite na krok č. 3.

Problém je vyriešený.

Krok  3

 1. Vyberte a potom znova vložte tlačovú súpravu.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Nevystavujte tlačovú súpravu priamemu svetlu. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou súpravou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.

 2. Vytlačte dokument.

Je odrezaný text alebo obrázky?

Kontakt podpory pre zákazníkov.

Problém je vyriešený.

Pomohol vám tento článok?
Top