Skip to Content Information Center
Lexmark CX421

Toner sa dá ľahko zotrieť

Poznámka:  Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na Nastavenia > Riešenie problémov > Strany testovania kvality tlače. V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

AkciaÁnoNie

Krok  1

 1. Určite typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.

  Poznámky:

  • Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru.
  • Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Prejdite na:

  Nastavenia > Papier > Konfigurácia zásobníka > Veľkosť/typ papiera

 2. Vytlačte dokument.

Dá sa toner ľahko zotrieť?

Prejdite na krok č. 2.

Problém je vyriešený.

Krok  2

 1. Overte, či je hmotnosť papiera podporovaná.

  Poznámka:  Ak hmotnosť papiera nie je podporovaná, vložte papier s podporovanou hmotnosťou.

 2. Vytlačte dokument.

Dá sa toner ľahko zotrieť?

Prejdite na krok č. 3.

Problém je vyriešený.

Krok  3

 1. Vložte papier z nového balíka.

  Poznámka:  Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť.

 2. Vytlačte dokument.

Dá sa toner ľahko zotrieť?

Kontakt podpory pre zákazníkov.

Problém je vyriešený.

Pomohol vám tento článok?
Top