Skip to Content Information Center
Lexmark CX421

Nerovnomerná hustota tlače

Poznámka:  Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na Nastavenia > Riešenie problémov > Strany testovania kvality tlače. V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

AkciaÁnoNie

Krok  1

  1. Vyberte a potom znova vložte tlačovú súpravu.

    Výstraha – Riziko poranenia:  Nevystavujte tlačovú súpravu priamemu svetlu. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

    Výstraha – Riziko poranenia:  Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou súpravou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.

  2. Vytlačte dokument.

Je hustota tlače nerovnomerná?

Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov.

Problém je vyriešený.

Pomohol vám tento článok?
Top