Skip to Content Information Center
Lexmark CX421

Zvislé tmavé čiary

Poznámka:  Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na Nastavenia > Riešenie problémov > Strany testovania kvality tlače. V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

AkciaÁnoNie

Krok  1

S použitím prázdneho hárku papiera urobte pomocou automatického podávača dokumentov obojstrannú kópiu.

Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé čiary alebo pruhy?

Prejdite na krok č. 2.

Prejdite na krok 3.

Krok  2

Navlhčenou mäkkou handričkou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna, utrite nasledujúce časti:

 • Skenovací blok skla automatického podávača dokumentov (A) a sklo automatického podávača dokumentov (B)
 • Skenovací blok skla automatického podávača dokumentov (A) a sklo automatického podávača dokumentov (B) v dvierkach C

Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé čiary alebo pruhy?

Prejdite na krok č. 3.

Problém je vyriešený.

Krok  3

 1. Špecifikujte typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.

  Poznámky:

  • Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru.
  • Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Prejdite na:

  Nastavenia > Papier > Konfigurácia zásobníka > Veľkosť/typ papiera

 2. Vytlačte dokument.

Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé čiary alebo pruhy?

Prejdite na krok č. 4.

Problém je vyriešený.

Krok  4

 1. Vložte papier z nového balíka.

  Poznámka:  Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť.

 2. Vytlačte dokument.

Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé čiary alebo pruhy?

Prejdite na krok č. 5.

Problém je vyriešený.

Krok  5

 1. Vyberte a potom znova vložte tlačovú súpravu.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Nevystavujte tlačovú súpravu priamemu svetlu. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou súpravou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.

 2. Vytlačte dokument.

Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé čiary alebo pruhy?

Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov.

Problém je vyriešený.

Pomohol vám tento článok?
Top