Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Zaseknutie papiera vo viacúčelovom podávači

Poznámka:  Viacúčelový podávač je k dispozícii len v niektorých modeloch tlačiarní.

  1. Vyberte papier z viacúčelového podávača.

  2. Vyberte zaseknutý papier.

    Poznámka:  Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

  3. Pred vložením papiera ohnite, rozdeľte a zarovnajte jeho okraje.

  4. Doplňte papier.

Pomohol vám tento článok?
Top