Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Zaseknutý papier v dvierkach C

  1. Odstráňte všetky pôvodné dokumenty zo zásobníka automatického podávača dokumentov.

  2. Otvorte dvierka C.

    Výstraha – Riziko poranenia:  Skôr ako získate prístup k vnútorným častiam tlačiarne alebo sa ich dotknete, dotknite sa hociktorej časti odkrytého kovového rámu tlačiarne, aby ste zabránili poškodeniu elektrostatickým výbojom.

  3. Vyberte zaseknutý papier.

    Poznámka:  Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

  4. Zatvorte dvierka C.

Pomohol vám tento článok?
Top