Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Nemožno skenovať do sieťového priečinka

AkciaÁnoNie

Krok  1

 1. Vytvorte odkaz na sieťový priečinok

 2. Naskenujte dokument pomocou odkazu. Ďalšie informácie nájdete v časti Skenovanie do sieťového priečinka pomocou skratky.

Môžete naskenovať dokument a uložiť ho do sieťového priečinka?

Problém je vyriešený.

Prejdite na krok č. 2.

Krok  2

Uistite sa, že cesta k sieťovému priečinku a jeho formát sú správne. Napríklad //server_hostname/foldername/path, pričom server_hostname predstavuje plne kvalifikovanú doménu (FQDN) alebo adresu IP.

Je správa cesta k sieťovému priečinku a jeho formát?

Prejdite na krok č. 3.

Prejdite na krok 4.

Krok  3

Skontrolujte, či máte povolenie na prístup a zápis do sieťového priečinka.

Môžete naskenovať dokument a uložiť ho do sieťového priečinka?

Problém je vyriešený.

Prejdite na krok č. 4.

Krok  4

Aktualizujte odkaz na sieťový priečinok.

 1. Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

  Poznámky:

  • Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
  • Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.
 2. Kliknite na možnosť Odkazy a potom vyberte odkaz.

  Poznámka:  Ak máte viacero typov odkazov, vyberte položku Sieťový priečinok.

 3. Do poľa Zdieľaná cesta zadajte cestu k sieťovému priečinku.

  Poznámky:

  • Ak je zdieľaná cesta \\server_hostname\foldername\path, zadajte text //server_hostname/foldername/path.
  • Pri zadávaní zdieľanej cesty používajte predné lomky.
 4. V ponuke Overenie vyberte svoj spôsob overenia.

  Poznámka:  Ak je položka Overenie nastavená na možnosť „Použiť pridelené používateľské meno a heslo, do polí Používateľské meno a Heslo zadajte svoje prihlasovacie údaje.

 5. Kliknite na možnosť Uložiť.

Môžete naskenovať dokument a uložiť ho do sieťového priečinka?

Problém je vyriešený.

Prejdite na krok č. 5.

Krok  5

Skontrolujte, či sú tlačiareň a sieťový priečinok pripojené k rovnakej sieti.

Môžete naskenovať dokument a uložiť ho do sieťového priečinka?

Problém je vyriešený.

Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov.

Pomohol vám tento článok?
Top