Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Odosielanie preukazov ako príloh e-mailov

 1. Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla Kopírovanie preukazov.

  Poznámka:  Ikona a názov môžu byť zmenené. Ďalšie informácie získate od svojho správcu.

 2. Vložte preukazy na skenovacie sklo. Ďalšie informácie nájdete v časti Vkladanie preukazov na skenovacie sklo.

 3. V závislosti na modeli tlačiarne vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Povoľte možnosť Odoslanie do e-mailu alebo možnosť E‑mail.
  • Dotknite sa ikony a potom povoľte možnosť Odoslanie do e‑mailu.
 4. Nakonfigurujte nastavenia.

  Poznámka:  Ak chcete vybrať kontakty z adresára, dotknite sa ikony vedľa poľa príjemcu.

 5. V prípade potreby upravte nastavenia skenovania. Ďalšie informácie nájdete v časti Úprava nastavení skenovania.

 6. Dotknite sa položky Skenovať.

Pomohol vám tento článok?
Top