Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Odoslanie e-mailovej správy

Pred začatím skontrolujte, či sú nakonfigurované nastavenia SMTP. Ďalšie informácie nájdete v časti Konfigurácia nastavení protokolu e‑mail SMTP.

  Používanie ovládacieho panela

 1. Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.

 2. Na domovskej stránke sa dotknite tlačidla E-mail a zadajte požadované údaje.

  V prípade potreby nakonfigurujte nastavenia typu výstupného súboru.

 3. Odošlite e-mail.

  Pomocou čísla skratky

 1. Vytvorte skratku pre e-mail.

  1. Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

   Poznámky:

   • Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
   • Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa webová stránka správne načítala.
  2. Kliknite na možnosť Skratky > Pridať skratku.

  3. V ponuke Typ skratky vyberte položku E-mail a potom nakonfigurujte nastavenia.

  4. Použite zmeny.

 2. Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.

 3. Na ovládacom paneli prejdite na položky:

  Skratky > E‑mail.

  V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

 4. Vyberte skratku.

 5. Odošlite e-mail.

Pomohol vám tento článok?
Top