Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Konfigurácia nastavení protokolu e‑mail SMTP

Nakonfigurujte nastavenia protokolu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) na odosielanie naskenovaného dokumentu prostredníctvom e-mailu Nastavenia sa líšia v závislosti od poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie nájdete v časti podporovaní poskytovatelia e-mailových služieb.

Pred začatím sa uistite, že je tlačiareň pripojená k sieti.

  Používanie ponuky Nastavenia v tlačiarni

 1. Na ovládacom paneli prejdite na položky:

  Nastavenia > E‑mail > Nastavenie e-mailu

  V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

 2. Nakonfigurujte nastavenia.

  Poznámky:

  • Viac informácií týkajúcich sa hesla nájdete v časti podporovaní poskytovatelia e-mailových služieb.
  • V prípade poskytovateľov e‑mailových služieb, ktorí nie sú v zozname, sa obráťte na svojho poskytovateľa a požiadajte ho o nastavenia.

  Prostredníctvom nástroja Embedded Web Server

 1. Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

  Poznámky:

  • Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
  • Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa webová stránka správne načítala.
 2. Kliknite na položky Nastavenia > E-mail.

 3. V časti Nastavenie e‑mailu nakonfigurujte nastavenia.

 4. Kliknite na možnosť Uložiť.

Poskytovatelia e-mailových služieb

Poznámky:

 • Ak sa pri použití poskytnutých nastavení vyskytnú chyby, obráťte sa na poskytovateľa e‑mailových služieb.
 • V prípade poskytovateľov e‑mailových služieb, ktorí nie sú v zozname, sa obráťte na svojho poskytovateľa.

  AOL Mail

  NastavenieHodnota

  Primárna brána SMTP

  smtp.aol.com

  Port primárnej brány SMTP

  587

  Použiť nástroj SSL/TLS

  Požadované

  Je potrebný dôveryhodný certifikát

  Vypnuté

  Adresa pre odpoveď

  Vaša e-mailová adresa

  Overenie servera SMTP

  Prihlásenie/obyčajné

  E-mail vytvorený na základe zariadenia

  Použiť poverenia SMTP zariadenia

  ID používateľa zariadenia

  Vaša e-mailová adresa

  Heslo zariadenia

  Heslo aplikácie

  Poznámka:  Ak chcete vytvoriť heslo aplikácie, prejdite na stránku Zabezpečenie účtu AOL, prihláste sa do svojho účtu a potom kliknite na položku Vytvoriť heslo aplikácie.

  Comcast Mail

  NastavenieHodnota

  Primárna brána SMTP

  smtp.comcast.net

  Port primárnej brány SMTP

  587

  Použiť nástroj SSL/TLS

  Požadované

  Je potrebný dôveryhodný certifikát

  Vypnuté

  Adresa pre odpoveď

  Vaša e-mailová adresa

  Overenie servera SMTP

  Prihlásenie/obyčajné

  E-mail vytvorený na základe zariadenia

  Použiť poverenia SMTP zariadenia

  ID používateľa zariadenia

  Vaša e-mailová adresa

  Heslo zariadenia

  Heslo účtu

  Gmail™

  Poznámka:  Skontrolujte, či máte v účte Google aktivované dvojkrokové overovanie. Ak chcete povoliť dvojkrokové overovanie prejdite na stránku Zabezpečenie účtu Google, prihláste sa do svojho účtu a potom v časti „Prihlásenie do služby Google“ kliknite na položku 2‑krokové overovanie.

  NastavenieHodnota

  Primárna brána SMTP

  smtp.gmail.com

  Port primárnej brány SMTP

  587

  Použiť nástroj SSL/TLS

  Požadované

  Je potrebný dôveryhodný certifikát

  Vypnuté

  Adresa pre odpoveď

  Vaša e-mailová adresa

  Overenie servera SMTP

  Prihlásenie/obyčajné

  E-mail vytvorený na základe zariadenia

  Použiť poverenia SMTP zariadenia

  ID používateľa zariadenia

  Vaša e-mailová adresa

  Heslo zariadenia

  Heslo aplikácie

  Poznámky:

  • Ak chcete vytvoriť heslo aplikácie prejdite na stránku Zabezpečenie účtu Google, prihláste sa do svojho účtu a potom v časti „Prihlásenie do služby Google“ kliknite na položku Heslá aplikácií.
  • Položka „Heslá aplikácií“ sa zobrazuje iba v prípade, ak je povolené dvojkrokové overovanie.

  iCloud Mail

  Poznámka:  Skontrolujte, či máte aktivované dvojkrokové overovanie.

  NastavenieHodnota

  Primárna brána SMTP

  smtp.mail.me.com

  Port primárnej brány SMTP

  587

  Použiť nástroj SSL/TLS

  Požadované

  Je potrebný dôveryhodný certifikát

  Vypnuté

  Adresa pre odpoveď

  Vaša e-mailová adresa

  Overenie servera SMTP

  Prihlásenie/obyčajné

  E-mail vytvorený na základe zariadenia

  Použiť poverenia SMTP zariadenia

  ID používateľa zariadenia

  Vaša e-mailová adresa

  Heslo zariadenia

  Heslo aplikácie

  Poznámka:  Ak chcete vytvoriť heslo aplikácie prejdite na stránku Správa účtu iCloud, prihláste sa do svojho účtu a potom v časti Zabezpečenie kliknite na položku Vygenerovať heslo.

  Mail.com

  NastavenieHodnota

  Primárna brána SMTP

  smtp.mail.com

  Port primárnej brány SMTP

  587

  Použiť nástroj SSL/TLS

  Požadované

  Je potrebný dôveryhodný certifikát

  Vypnuté

  Adresa pre odpoveď

  Vaša e-mailová adresa

  Overenie servera SMTP

  Prihlásenie/obyčajné

  E-mail vytvorený na základe zariadenia

  Použiť poverenia SMTP zariadenia

  ID používateľa zariadenia

  Vaša e-mailová adresa

  Heslo zariadenia

  Heslo účtu

  NetEase Mail (mail.126.com)

  Poznámka:  Skontrolujte, či máte aktivovanú službu SMTP vo svojom účte. Ak chcete túto službu zapnúť, na domovskej stránke služby NetEase Mail kliknite na položky Nastavenia > POP3/SMTP/IMAP a potom povoľte službu IMAP/SMTP alebo službu POP3/SMTP.

  NastavenieHodnota

  Primárna brána SMTP

  smtp.126.com

  Port primárnej brány SMTP

  465

  Použiť nástroj SSL/TLS

  Požadované

  Je potrebný dôveryhodný certifikát

  Vypnuté

  Adresa pre odpoveď

  Vaša e-mailová adresa

  Overenie servera SMTP

  Prihlásenie/obyčajné

  E-mail vytvorený na základe zariadenia

  Použiť poverenia SMTP zariadenia

  ID používateľa zariadenia

  Vaša e-mailová adresa

  Heslo zariadenia

  Autorizačné heslo

  Poznámka:  Autorizačné heslo sa poskytuje, keď je povolená služba IMAP/SMTP alebo služba POP3/SMTP.

  NetEase Mail (mail.163.com)

  Poznámka:  Skontrolujte, či máte aktivovanú službu SMTP vo svojom účte. Ak chcete túto službu zapnúť, na domovskej stránke služby NetEase Mail kliknite na položky Nastavenia > POP3/SMTP/IMAP a potom povoľte službu IMAP/SMTP alebo službu POP3/SMTP.

  NastavenieHodnota

  Primárna brána SMTP

  smtp.163.com

  Port primárnej brány SMTP

  465

  Použiť nástroj SSL/TLS

  Požadované

  Je potrebný dôveryhodný certifikát

  Vypnuté

  Adresa pre odpoveď

  Vaša e-mailová adresa

  Overenie servera SMTP

  Prihlásenie/obyčajné

  E-mail vytvorený na základe zariadenia

  Použiť poverenia SMTP zariadenia

  ID používateľa zariadenia

  Vaša e-mailová adresa

  Heslo zariadenia

  Autorizačné heslo

  Poznámka:  Autorizačné heslo sa poskytuje, keď je povolená služba IMAP/SMTP alebo služba POP3/SMTP.

  NetEase Mail (mail.yeah.net)

  Poznámka:  Skontrolujte, či máte aktivovanú službu SMTP vo svojom účte. Ak chcete túto službu zapnúť, na domovskej stránke služby NetEase Mail kliknite na položky Nastavenia > POP3/SMTP/IMAP a potom povoľte službu IMAP/SMTP alebo službu POP3/SMTP.

  NastavenieHodnota

  Primárna brána SMTP

  smtp.yeah.net

  Port primárnej brány SMTP

  465

  Použiť nástroj SSL/TLS

  Požadované

  Je potrebný dôveryhodný certifikát

  Vypnuté

  Adresa pre odpoveď

  Vaša e-mailová adresa

  Overenie servera SMTP

  Prihlásenie/obyčajné

  E-mail vytvorený na základe zariadenia

  Použiť poverenia SMTP zariadenia

  ID používateľa zariadenia

  Vaša e-mailová adresa

  Heslo zariadenia

  Autorizačné heslo

  Poznámka:  Autorizačné heslo sa poskytuje, keď je povolená služba IMAP/SMTP alebo služba POP3/SMTP.

  Outlook Live

  Tieto nastavenia sa vzťahujú na e-mailové domény outlook.com a hotmail.com.

  NastavenieHodnota

  Primárna brána SMTP

  smtp.office365.com

  Port primárnej brány SMTP

  587

  Použiť nástroj SSL/TLS

  Požadované

  Je potrebný dôveryhodný certifikát

  Vypnuté

  Adresa pre odpoveď

  Vaša e-mailová adresa

  Overenie servera SMTP

  Prihlásenie/obyčajné

  E-mail vytvorený na základe zariadenia

  Použiť poverenia SMTP zariadenia

  ID používateľa zariadenia

  Vaša e-mailová adresa

  Heslo zariadenia

  Heslo účtu alebo heslo aplikácie

  Poznámky:

  • V prípade účtov s deaktivovaným dvojkrokovým overovaním použite heslo účtu.
  • V prípade účtov s aktivovaným dvojkrokovým overovaním použite heslo aplikácie. Ak chcete vytvoriť heslo aplikácie, prejdite na stránku Správa účtu Outlook Live a potom sa prihláste do svojho účtu.

  QQ Mail

  Poznámka:  Skontrolujte, či máte aktivovanú službu SMTP vo svojom účte. Ak chcete službu aktivovať, na domovskej stránke služby QQ Mail kliknite na položky Nastavenia > Účet. V časti Služba POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV povoľte službu POP3/SMTP alebo službu IMAP/SMTP.

  NastavenieHodnota

  Primárna brána SMTP

  smtp.qq.com

  Port primárnej brány SMTP

  587

  Použiť nástroj SSL/TLS

  Požadované

  Je potrebný dôveryhodný certifikát

  Vypnuté

  Adresa pre odpoveď

  Vaša e-mailová adresa

  Overenie servera SMTP

  Prihlásenie/obyčajné

  E-mail vytvorený na základe zariadenia

  Použiť poverenia SMTP zariadenia

  ID používateľa zariadenia

  Vaša e-mailová adresa

  Heslo zariadenia

  Autorizačný kód

  Poznámka:  Ak chcete vygenerovať autorizačný kód, na domovskej stránke služby QQ Mail kliknite na položky Nastavenia > Účet a potom v časti Služba POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV kliknite na položku Vygenerovať autorizačný kód.

  Sina Mail

  Poznámka:  Skontrolujte, či máte aktivovanú službu POP3/SMTP vo svojom účte. Ak chcete službu zapnúť, na domovskej stránke služby Sina Mail kliknite na položky Nastavenia > Rozšírené nastavenia > Používateľ služby POP/IMAP/SMTP a potom povoľte službu POP3/SMTP.

  NastavenieHodnota

  Primárna brána SMTP

  smtp.sina.com

  Port primárnej brány SMTP

  587

  Použiť nástroj SSL/TLS

  Požadované

  Je potrebný dôveryhodný certifikát

  Vypnuté

  Adresa pre odpoveď

  Vaša e-mailová adresa

  Overenie servera SMTP

  Prihlásenie/obyčajné

  E-mail vytvorený na základe zariadenia

  Použiť poverenia SMTP zariadenia

  ID používateľa zariadenia

  Vaša e-mailová adresa

  Heslo zariadenia

  Autorizačný kód

  Poznámka:  Ak chcete vytvoriť autorizačný kód, na domovskej stránke e-mailovej služby kliknite na položky Nastavenia > Rozšírené nastavenia > Používateľ služby POP/IMAP/SMTP a potom povoľte stav autorizačného kódu.

  Sohu Mail

  Poznámka:  Skontrolujte, či máte aktivovanú službu SMTP vo svojom účte. Ak chcete túto službu zapnúť, na domovskej stránke služby Sohu Mail kliknite na položky Možnosti > Nastavenia > POP3/SMTP/IMAP a potom povoľte službu IMAP/SMTP alebo službu POP3/SMTP.

  NastavenieHodnota

  Primárna brána SMTP

  smtp.sohu.com

  Port primárnej brány SMTP

  465

  Použiť nástroj SSL/TLS

  Požadované

  Je potrebný dôveryhodný certifikát

  Vypnuté

  Adresa pre odpoveď

  Vaša e-mailová adresa

  Overenie servera SMTP

  Prihlásenie/obyčajné

  E-mail vytvorený na základe zariadenia

  Použiť poverenia SMTP zariadenia

  ID používateľa zariadenia

  Vaša e-mailová adresa

  Heslo zariadenia

  Nezávislé heslo

  Poznámka:  Nezávislé heslo sa poskytuje, keď je povolená služba IMAP/SMTP alebo služba POP3/SMTP.

  Yahoo! Mail

  NastavenieHodnota

  Primárna brána SMTP

  smtp.mail.yahoo.com

  Port primárnej brány SMTP

  587

  Použiť nástroj SSL/TLS

  Požadované

  Je potrebný dôveryhodný certifikát

  Vypnuté

  Adresa pre odpoveď

  Vaša e-mailová adresa

  Overenie servera SMTP

  Prihlásenie/obyčajné

  E-mail vytvorený na základe zariadenia

  Použiť poverenia SMTP zariadenia

  ID používateľa zariadenia

  Vaša e-mailová adresa

  Heslo zariadenia

  Heslo aplikácie

  Poznámka:  Ak chcete vytvoriť heslo aplikácie, prejdite na stránku Zabezpečenie účtu Yahoo, prihláste sa do svojho účtu a potom kliknite na položku Vytvoriť heslo aplikácie.

  Zoho Mail

  NastavenieHodnota

  Primárna brána SMTP

  smtp.zoho.com

  Port primárnej brány SMTP

  587

  Použiť nástroj SSL/TLS

  Požadované

  Je potrebný dôveryhodný certifikát

  Vypnuté

  Adresa pre odpoveď

  Vaša e-mailová adresa

  Overenie servera SMTP

  Prihlásenie/obyčajné

  E-mail vytvorený na základe zariadenia

  Použiť poverenia SMTP zariadenia

  ID používateľa zariadenia

  Vaša e-mailová adresa

  Heslo zariadenia

  Heslo účtu alebo heslo aplikácie

  Poznámky:

  • V prípade účtov s deaktivovaným dvojkrokovým overovaním použite heslo účtu.
  • V prípade účtov s aktivovaným dvojkrokovým overovaním použite heslo aplikácie. Ak chcete vytvoriť heslo aplikácie prejdite na stránku Zabezpečenie účtu Zoho Mail, prihláste sa do svojho účtu a potom v časti Heslá pre konkrétne aplikácie kliknite na položku Vygenerovať nové heslo.
Pomohol vám tento článok?
Top