Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Zmena rozlíšenia faxu

    Poznámka:  Skontrolujte, či je fax nakonfigurovaný. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie tlačiarne na faxovanie.

  1. Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.

  2. Na ovládacom paneli prejdite na položky:

    Fax > Rozlíšenie.

    V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

  3. Vyberte nastavenie.

  4. Odošlite fax.

Pomohol vám tento článok?
Top