Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Konfigurácia nastavení reproduktora faxu

  Poznámka:  Skontrolujte, či je fax nakonfigurovaný. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie tlačiarne na faxovanie.

 1. Na ovládacom paneli prejdite na položky:

  Nastavenia > Fax > Nastavenie faxu > Nastavenia reproduktora

  V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

 2. Postupujte nasledovne:

  • Nastavte Režim reproduktora na možnosť Vždy zapnuté.
  • Nastavte Hlasitosť reproduktora na možnosť Vysoká.
  • Zapnite možnosť Hlasitosť zvonenia.
Pomohol vám tento článok?
Top