Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Posielanie faxov ďalej

Poznámka:  Skontrolujte, či je fax nakonfigurovaný. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie tlačiarne na faxovanie.

 1. Vytvorte skratku na cieľové umiestnenie.

  1. Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

   Poznámky:

   • Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
   • Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa webová stránka správne načítala.
  2. Kliknite na možnosť Skratky > Pridať skratku.

  3. Vyberte typ skratky a potom nakonfigurujte nastavenia.

   Poznámka:  Poznačte si číslo skratky.

  4. Použite zmeny.

 2. Kliknite na Nastavenia > Fax > Nastavenie faxu > Nastavenia príjmu faxov > Ovládacie prvky správcu.

 3. V ponuke Poslanie faxu ďalej vyberte možnosť Poslať ďalej alebo Vytlačiť a poslať ďalej.

 4. V ponuke Poslať ďalej vyberte typ cieľového umiestnenia a potom zadajte číslo skratky.

 5. Použite zmeny.

Pomohol vám tento článok?
Top