Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Nastavenie funkcie faxu pomocou služby etherFAX

Poznámky:

 • Firmvér tlačiarne je potrebné aktualizovať na najnovšiu verziu. Ďalšie informácie nájdete v časti Aktualizácia firmvéru.
 • V tlačiarni musí byť nainštalovaný príslušný licenčný balík. V tlačiarni musí byť nainštalovaný príslušný licenčný balík.
 • Uistite sa, že ste zaregistrovali svoju tlačiareň na portáli etherFAX. Ďalšie informácie nájdete na adrese https://www.etherfax.net/lexmark.
 • Pri registrácii sa vyžaduje sériové číslo tlačiarne. S nájdením sériového čísla vám pomôže článok Vyhľadanie sériového čísla tlačiarne.
 1. Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

  Poznámky:

  • Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
  • Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa webová stránka správne načítala.
 2. Kliknite na položky Nastavenia > Fax > Nastavenie faxu > Všeobecné nastavenia faxu.

  Poznámka:  Položka Nastavenie faxu sa zobrazí iba vtedy, ak je Režim faxu nastavený na Fax.

 3. Do poľa Názov faxu zadajte jedinečný názov.

 4. Do poľa Faxové číslo zadajte faxové číslo poskytnuté službou etherFAX.

 5. V ponuke Prenos faxu vyberte etherFAX.

 6. Použite zmeny.

Pomohol vám tento článok?
Top