Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Nastavenie funkcie faxu pomocou faxového servera

Poznámky:

 • Táto funkcia umožňuje odosielať faxové správy poskytovateľovi faxových služieb, ktorý podporuje prijímanie e‑mailov.
 • Táto funkcia podporuje len odchádzajúce faxové správy. Ak chcete podporiť príjem faxov, uistite sa, že máte v tlačiarni nakonfigurovaný fax založený na zariadení, ako napríklad analógový fax, éterFAX alebo fax cez IP (FoIP).
 1. Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

  Poznámky:

  • Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
  • Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.
 2. Kliknite na položky Nastavenia > Fax.

 3. V ponuke Režim faxu vyberte položku Server faxu a potom kliknite na položku Uložiť.

 4. Kliknite na položku Nastavenie servera faxu.

 5. Do poľa Cieľový formát zadajte [#]@myfax.com, kde [#] je číslo faxu a myfax.com je doména poskytovateľa faxu.

  Poznámky:

  • V prípade potreby nakonfigurujte polia Adresa pre odpoveď, Predmet alebo Správa.
  • Ak chcete, aby tlačiareň mohla prijímať faxové správy, povoľte nastavenie príjmu faxu na založené na zariadení. Uistite sa, že máte nakonfigurovaný fax založený na zariadení.
 6. Kliknite na možnosť Uložiť.

 7. Kliknite na položku Nastavenie e‑mailu faxového servera a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Povoľte možnosť Použitie e-mailového servera SMTP.
  • Poznámka:  Ak nie sú nakonfigurované nastavenia SMTP e‑mailu, prečítajte si časť Konfigurácia nastavení protokolu e‑mail SMTP.

  • Nakonfigurujte nastavenia SMTP. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa e-mailových služieb.
 8. Uložte zmeny.

Pomohol vám tento článok?
Top