Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Nastavenie faxu cez štandardnú telefónnu linku

Poznámka:  Tieto pokyny sa vzťahujú len na tlačiarne s podporou analógového faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti Podporovaný fax.

POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  Toto zariadenie nenastavujte ani nevytvárajte žiadne elektrické či káblové pripojenie (napríklad sieťové napájanie, funkcia faxu alebo telefón) počas búrky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.

POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte funkciu faxu počas búrky.

POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Ak chcete predísť vzniku požiaru, pripájajte zariadenie k verejnej telefónnej sieti výlučne prostredníctvom kábla 26 AWG alebo väčšieho telekomunikačného kábla (RJ-11). Pre používateľov v Austrálii: kábel musí schváliť austrálsky štátny orgán pre komunikáciu a médiá.

Nastavenie 1: Tlačiareň je pripojená k samostatnej faxovej linke

 1. Jeden koniec telefónneho kábla pripojte k portu LINE tlačiarne.

 2. Druhý koniec kábla pripojte do aktívnej analógovej telefónnej zásuvky.

Poznámky:

 • Tlačiareň môžete nastaviť na automatické (položku Automatická odpoveď nastavte na možnosť Zapnuté) alebo manuálne (položku Automatická odpoveď nastavte na možnosť Vypnuté) prijímanie faxov.
 • Ak chcete prijímať faxy automaticky, nastavte reakciu tlačiarne na konkrétny počet zvonení.

Nastavenie 2: Tlačiareň zdieľa linku s telefónnym záznamníkom

Poznámka:  Ak máte predplatenú službu osobitného zvonenia, tlačiareň sa musí nastaviť na správne zvonenie. Inak tlačiareň nebude prijímať faxy, aj keby bola nastavená na automatické prijímanie faxov.

Pripojené k tej istej telefónnej zásuvke

Poznámka:  Tieto pokyny sa vzťahujú len na tlačiarne, ktoré majú porty EXT a LINE.

 • Jeden koniec telefónneho kábla pripojte k portu LINE tlačiarne.
 • Druhý koniec kábla pripojte do aktívnej analógovej telefónnej zásuvky.
 • Telefónny záznamník pripojte k telefónnemu portu tlačiarne.

Pripojené k rozličným telefónnym zásuvkám

 1. Jeden koniec telefónneho kábla pripojte k portu LINE tlačiarne.

 2. Druhý koniec kábla pripojte do aktívnej analógovej telefónnej zásuvky.

Poznámky:

 • Ak na telefónnej linke máte len jedno telefónne číslo, nastavte tlačiareň na automatické prijímanie faxov.
 • Tlačiareň nastavte tak, aby zdvihla volanie dve zvonenia po telefónnom záznamníku. Ak napríklad telefónny záznamník zdvihne hovor po štyroch zvoneniach, nastavte funkciu tlačiarne Počet zvonení pred odpoveďou na hodnotu 6.
Pomohol vám tento článok?
Top