Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Nastavenie tlačiarne v krajinách alebo regiónoch s inými telefónnymi zásuvkami alebo zástrčkami

Poznámka:  Tieto pokyny sa vzťahujú len na tlačiarne s podporou analógového faxu. Ďalšie informácie nájdete v časti Podporovaný fax.

POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  Toto zariadenie nenastavujte ani nevytvárajte žiadne elektrické či káblové pripojenie (napríklad sieťové napájanie, funkcia faxu alebo telefón) počas búrky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.

POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte funkciu faxu počas búrky.

POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Ak chcete predísť vzniku požiaru, pripájajte zariadenie k verejnej telefónnej sieti výlučne prostredníctvom kábla 26 AWG alebo väčšieho telekomunikačného kábla (RJ-11). Pre používateľov v Austrálii: kábel musí schváliť austrálsky štátny orgán pre komunikáciu a médiá.

Vo väčšine krajín a regiónov je štandardnou telefónnou zásuvkou typ RJ11. Ak telefónna zásuvka alebo vybavenie vo vašich priestoroch nie sú kompatibilné s týmto typom pripojenia, použite telefónny adaptér. Adaptér pre vašu krajinu alebo región nemusí byť dodaný s tlačiarňou a môže byť potrebné ho zakúpiť samostatne.

V telefónnej zásuvke tlačiarne môže byť nainštalovaná adaptérová zástrčka. Ak sa pripájate k telefónnemu systému so sériovým alebo kaskádovým zapojením, nevyberajte adaptérovú zástrčku z telefónneho portu tlačiarne.

Názov súčastiČíslo súčasti

Adaptérová zástrčka Lexmark

40X8519

Pripojenie tlačiarne k telefónnej zásuvke iného typu ako RJ11

  1. Jeden koniec telefónneho kábla pripojte k portu LINE tlačiarne.

  2. Druhý koniec kábla pripojte k adaptéru RJ11 a adaptér zapojte do telefónnej zásuvky.

  3. Ak chcete k rovnakej telefónnej zásuvke pripojiť iné ďalšie zariadenie s konektorom iného typu ako RJ11, pripojte ho priamo k telefónnemu adaptéru.

Pomohol vám tento článok?
Top