Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Konfigurácia letného/zimného času

    Poznámka:  Skontrolujte, či je fax nakonfigurovaný. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie tlačiarne na faxovanie.

  1. Na ovládacom paneli prejdite na položky:

    Nastavenia > Zariadenie > Predvoľby > Dátum a čas > Konfigurovať

    V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

  2. V ponuke Časové pásmo zvoľte možnosť (UTC+používateľský) Vlastné.

  3. Nakonfigurujte nastavenia.

Pomohol vám tento článok?
Top