Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Създаване на профил в Cloud Connector

  Препоръчваме Ви да влезете в принтера, преди да създадете профил. За да разрешите метод за вход, вижте Embedded Web Server – Ръководството за администраторите по сигурността.

 1. От началния екран докоснете Cloud Connector.

 2. Изберете доставчик на облачни услуги.

 3. Докоснете Create a Profile (Създаване на профил) или .

 4. Напишете уникално име на профила.

 5. Ако е необходимо, въведете PIN.

  Забележка:  Когато използвате принтера като гост, защитете профила с PIN.

 6. Докоснете Create (Създаване) и след това обърнете внимание на кода за удостоверяване.

  Забележка:  Кодът за удостоверяване е валиден само за 24 часа.

 7. Отворете уеббраузър и след което отидете на https://lexmark.cloud-connect.co.

 8. Кликнете върху Next (Напред) и след това приемете Условията за ползване.

 9. Въведете кода за удостоверяване и след това кликнете върху Connect (Свързване).

 10. Влезте в акаунта на Вашия доставчик на облачни услуги.

 11. Удостоете с разрешение.

  Забележка:  За да завършите процеса по удостоверяване, отворете профила в рамките на 72 часа.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top