Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Настройка на Квоти на устройството

  Забележки:

  • Това приложение се поддържа само при някои модели на принтер. За повече информация вижте Поддържани приложения.
  • Може да е необходимо да притежавате административни права за достъп до приложението.
 1. Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

  Забележки:

  • Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
  • В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.
 2. Кликнете върху Apps (Приложения) > Device Quotas (Квоти на устройството) > Configure (Конфигуриране).

 3. От раздела Потребителски профили добавете или редактирайте потребител и след това задайте потребителската квота.

 4. Приложете промените.

 5. Забележка:  За информация относно начина на конфигуриране на приложението и неговите настройки за защита вижте Ръководство за администратори за квоти на устройството.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top