Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Използване на Генератор на QR кодове

  Забележки:

  • Това приложение се поддържа само при някои модели на принтер. За повече информация вижте Поддържани приложения.
  • Може да е необходимо да притежавате административни права за достъп до приложението.
 1. Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

  Забележки:

  • Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
  • В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.
 2. Кликнете върху Apps (Приложения) > QR Code Generator (Генератор на QR кодове) > Configure (Конфигуриране).

 3. Извършете едно от следните неща:

  • Изберете стойност по подразбиране за QR кода.
  • Въведете стойност на QR кода.
 4. Приложете промените.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top