Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Управление на настройките за потребление на енергия и използване на хартия

 1. От началния екран докоснете Eco‑Settings (Еко-настройки).

  Забележки:

  • Това приложение се поддържа само при някои модели на принтер.
  • Това приложение заменя настройките на принтера.
 2. В зависимост от Вашия модел на принтер направете едно от следните:

  • Докоснете Eco‑Mode (Еко-режим).
  • Докоснете  > Eco‑Mode (Еко-режим).
 3. Изберете предварителна настройка или персонализирайте настройките.

  Избор на предварителна настройка

  • None (Няма) – използвайте настройките за спестяване на енергия по подразбиране.
  • Energy Saving (Пестене на енергия) – включете Quiet Mode (Безшумен режим) и задайте Sleep Mode (Режим на заспиване) на 1.
  • Energy/Paper Saving (Пестене на енергия/хартия)
  • Paper Saving (Пестене на хартия) – включете двустранен печат.

  Персонализиране на настройките

  • Two‑Sided Printing (Двустранен печат)
  • Quiet Mode (Безшумен режим) – безшумният режим може да намали скоростта на обработка, което може да забави времето за отпечатване на първата страница.
  • Режим на заспиване
  • Screen Brightness (Яркост на екран)
  • Плътност на тонера
 4. Докоснете Save (Запазване).

Полезна ли ви беше тази статия?
Top