Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Управление на режими на захранване

Забележка: 

 1. От началния екран докоснете Eco‑Settings (Еко-настройки).

  Забележки:

  • Това приложение се поддържа само при някои модели на принтер.
  • Това приложение заменя настройките на принтера.
 2. В зависимост от Вашия модел на принтер направете едно от следните:

  • Докоснете Scheduled Power Modes (Планирани режими на захранване).
  • Докоснете  > Scheduled Power Modes (Планирани режими на захранване).
 3. Направете някое от следните:

  • За добавяне на график направете следното:
   1. Докоснете Add Schedule (Добавяне на график) и после изберете режим на захранване.

   2. Докоснете Next (Следващ) и после изберете деня и часа.

   3. Докоснете Set (Задаване).

  • За редактиране на график изберете планиран режим на захранване и после променете режима на захранване, деня или часа.
  • За изтриване на график докоснете до плана.
  • За изтриване на всички графици докоснете  > Delete All (Изтрий всички).
Полезна ли ви беше тази статия?
Top