Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Отпечатване на списък с примери на шрифтове

  1. От контролния панел се придвижете до:

    Settings (Настройки) >  Reports (Отчети) > Print (Отпечатване) > Print Fonts (Отпечатване на шрифтове)

    За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките.

  2. Изберете примерен шрифт.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top