Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Отпечатване от мобилно устройство чрез Wi‑Fi Direct®

Wi‑Fi Direct® е услуга на принтер, която Ви позволява да отпечатвате на всеки принтер с готовност за печат от Wi‑Fi Direct.

Забележка:  Уверете се, че мобилното устройство е свързано към безжичната мрежа на принтера. За повече информация вижте Свързване на мобилно устройство към принтера.

  1. От Вашето мобилно устройство стартирайте съвместимо приложение или изберете документ от Вашия файлов мениджър.

  2. В зависимост от мобилното Ви устройство направете едно от следните:

    • Натиснете  > Отпечатване.
    • Натиснете  > Отпечатване.
    • Натиснете  > Отпечатване.
  3. Изберете принтер, след което регулирайте настройките, ако е необходимо.

  4. Отпечатайте документа.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top