Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Отпечатване от мобилно устройство чрез AirPrint

  Софтуерната функция AirPrint е решение за мобилен печат, което ви позволява да отпечатвате директно от устройства на Apple на принтер, сертифициран по AirPrint.

  Забележки:

  • Уверете се, че Apple устройството и принтерът са свързани към една и съща мрежа. Ако в мрежата има няколко безжични хъба, се уверете, че и двете устройства са свързани към една и съща подмрежа.
  • Това приложение е поддържано само в някои устройства Apple.
 1. От Вашето мобилно устройство изберете документ от файловия мениджър или стартирайте съвместимо приложение.

 2. Натиснете  > Отпечатване.

 3. Изберете принтер, след което регулирайте настройките, ако е необходимо.

 4. Отпечатайте документа.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top