Skip to Content Information Center
Lexmark MC2425

Lexmark MC2425

Kan ikke skanne til en nettverksmappe

HandlingJaNei

Trinn 1

 1. Opprett en snarvei til en nettverksmappe.

 2. Skann et dokument ved å bruke snarveien. Se Skanne til en nettverksmappe ved bruk av en snarvei hvis du vil ha mer informasjon.

Kan du skanne et dokument og lagre det i en nettverksmappe?

Problemet er løst.

Gå til trinn 2.

Trinn 2

Kontroller at banen og formatet til nettverksmappen er riktig. For eksempel, //server_vertsnavn/mappenavn/bane, der server_vertsnavn er et fullstendig kvalifisert domene (FQDN) eller en IP-adresse.

Er banen og formatet for nettverksmappen riktig?

Gå til trinn 3.

Gå til trinn 4.

Trinn 3

Kontroller at du har skrivetilgang til nettverksmappen.

Kan du skanne et dokument og lagre det i en nettverksmappe?

Problemet er løst.

Gå til trinn 4.

Trinn 4

Oppdater snarveien til nettverksmappen.

 1. Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

  Merknader:

  • Vis IP-adressen til skriveren på startbildet. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
  • Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig, slik at nettsiden kan lastes inn på riktig måte.
 2. Klikk på Snarveier, og velg deretter en snarvei.

  Merk:  Hvis du har flere snarveityper, velger du en Nettverksmappe.

 3. Skriv inn banen til nettverksmappen i Del bane-feltet.

  Merknader:

  • Hvis banen for deling er \\server_vertsnavn\mappenavn\bane, skriver du inn //server_vertsnavn/mappenavn/bane.
  • Kontroller at du bruker skråstreker når du skriver inn delingsbanen.
 4. Velg en autentiseringsmetode i Autentisering-menyen.

  Merk:  Hvis Autentisering er angitt til «Bruk tilordnet brukernavn og passord», skriver du inn påloggingsinformasjonen i feltene Brukernavn og Passord.

 5. Klikk på Lagre.

Kan du skanne et dokument og lagre det i en nettverksmappe?

Problemet er løst.

Gå til trinn 5.

Trinn 5

Kontroller at skriveren og nettverksmappen er koblet til samme nettverk.

Kan du skanne et dokument og lagre det i en nettverksmappe?

Problemet er løst.

Kontakt brukerstøtte.

Var denne artikkelen nyttig?
Top