Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Ikona skratky sa nezobrazuje

Vyskúšajte jedno alebo viaceré z nasledujúcich riešení:

Uistite sa, že ikona je nastavená na zobrazovanie na domovskej obrazovke

Ďalšie informácie nájdete v časti Zobrazovanie ikon skratiek na domovskej obrazovke.

Poznámka:  Na domovskej obrazovke je možné zobraziť iba obmedzený počet ikon skratiek.

Odstráňte nepoužívané ikony skratiek

Ďalšie informácie nájdete v časti Odstraňovanie ikon skratiek z domovskej obrazovky.

Použite číslo skratky

Ak chcete použiť číslo skratky, stlačte tlačidlo # a potom číslo skratky. Ak chcete získať číslo skratky, obráťte sa na správcu.

Pomohol vám tento článok?
Top