Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Смяна на настройките на порта за принтера след инсталиране на вътрешен порт за решения

Забележки:

 • Ако принтерът има статичен IP адрес, не променяйте конфигурацията.
 • Ако компютрите са конфигурирани да се използва мрежовото име вместо IP адрес, не променяйте конфигурацията.
 • Ако добавяте безжичен вътрешен порт за решения (ISP) към принтер, конфигуриран преди това за Ethernet връзка, изключете принтера от Ethernet мрежата.

  За потребители на Windows

 1. Отворете папката с принтери.

 2. От менюто за бързи команди на принтера с новия ISP отворете свойствата на принтера.

 3. Конфигурирайте порта от списъка.

 4. Актуализирайте IP адреса.

 5. Приложете промените.

  За потребители на Macintosh

 1. От системните предпочитания в менюто на Apple се придвижете до списъка с принтери и изберете + > IP.

 2. Въведете IP адреса в полето за адрес.

 3. Приложете промените.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top