Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Свързване на принтера с Wi‑Fi мрежа

Преди да започнете, се уверете, че:

 • Active Adapter (Активен адаптер) е зададен на Auto (Автоматично). От контролния панел навигирайте до Settings (Настройки) > Network/Ports (Мрежа/портове) > Network Overview (Преглед на мрежата) > Active Adapter (Активен адаптер).
 • За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките.
 • Ethernet кабелът не е свързан към принтера.

  Използване на менюто Settings (Настройки) в принтера

 1. От контролния панел се придвижете до:

  Settings (Настройки) > Network/Ports (Мрежа/портове) > Wireless (Безжично) > Setup On Printer Panel (Конфигуриране на панела на принтера)

  За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките.

 2. Изберете Wi‑Fi мрежа, след което въведете паролата на мрежата.

  Забележка:  При моделите на принтер с Wi‑Fi мрежова функционалност по време на първоначалната настройка се появява подкана за настройка на Wi‑Fi мрежата.

  Използване на Lexmark Mobile Assistant

 1. В зависимост от мобилното Ви устройство изтеглете приложението Мобилен асистент на Lexmark от Google Play или от App Store.

 2. В зависимост от модела на Вашия принтер от контролния панел извършете едно от следните неща:

  • От началния екран докоснете Settings (Настройки) > Network/Ports (Мрежа/портове) > Wireless (Безжично) > Setup Using Mobile App (Конфигуриране с помощта на мобилно приложение) > Printer ID (ИД на принтер).
  • От контролния панел се придвижете до:
  • Settings (Настройки) >  Network/Ports (Мрежа/Портове) >  Wireless (Безжична) >  Setup Using Mobile App (Конфигуриране чрез използване на мобилно приложение)
  • Следвайте инструкции на дисплея за преглед на ИД на принтера.
  • Забележка:  ИД на принтера е SSID на безжичната мрежа на принтера.

 3. Стартирайте приложението от мобилното си устройство, след което приемете условията за използване.

  Забележка:  Ако е необходимо, предоставете разрешения.

 4. Докоснете Connect to Printer (Свързване към принтер) > Go to Wi‑Fi Settings (Отидете до Wi‑Fi настройките).

 5. Свържете мобилното си устройство към безжичната мрежа на принтера.

 6. Върнете се към приложението, след което докоснете Setup Wi-Fi Connection (Конфигуриране на Wi-Fi връзка).

 7. Изберете Wi-Fi мрежа, след което въведете паролата на мрежата.

 8. Докоснете Done (Готово).

Полезна ли ви беше тази статия?
Top