Skip to Content Information Center
Lexmark CX421

Lexmark CX421

שימוש במקלדת בתצוגה

בצע אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

  • גרור אצבע מעל המקש כדי לבחור את התו.
  • הרם את האצבע כדי להזין או להקליד את התו בשדה.
  • הקש Backspace כדי למחוק תווים.
  • כדי לשמוע את התוכן בשדה הקלטה, הקש Tab, ולאחר מכן הקש Shift + Tab.
האם מאמר זה הועיל לך?
Top