Skip to Content Information Center
Lexmark XC4240

Lexmark XC4240

Een mobiel apparaat verbinden met de printer

Controleer voordat u uw mobiele apparaat verbindt of Wi-Fi Direct is geconfigureerd. Zie Wi‑Fi Direct configureren voor meer informatie.

  Verbinden met behulp van Wi‑Fi Direct

  Opmerking:  Deze instructies zijn alleen van toepassing op mobiele Android-apparaten.

 1. Ga vanaf het mobiele apparaat naar het instellingenmenu.

 2. Schakel Wi-Fi in en raak vervolgens Wi-Fi Direct aan.

 3. Selecteer de Wi-Fi Direct-naam van de printer.

 4. De instellingen op het bedieningspaneel van de printer weergeven.

  Verbinding maken via Wi-Fi

 1. Ga vanaf het mobiele apparaat naar het instellingenmenu.

 2. Klik op Wi-Fi en selecteer de naam van de Wi-Fi Direct-printer.

  Opmerking:  De tekenreeks DIRECT-xy (waarbij x en y twee willekeurige tekens zijn) wordt toegevoegd vóór de Wi-Fi Direct-naam.

 3. Voer het wachtwoord voor Wi-Fi Direct in.

Was dit artikel nuttig?
Top