Skip to Content Information Center
Lexmark MC2640

Lexmark MC2640

Povezivanje računara sa štampačem

Pre povezivanja računara obavezno uradite sledeće:

 • Omogući Wi‑Fi Direct® na štampaču. Sa kontrolne table dođite do stavke:
 • Postavke > Mreža/portovi > Wi-Fi Direct > Omogući Wi‑Fi Direct > Uključeno
 • Zabeležite Wi‑Fi Direct naziv. Sa kontrolne table dođite do stavke:
 • Postavke > Mreža/portovi >  Wi-Fi Direct > Naziv za Wi‑Fi Direct
 • Zabeležite Wi‑Fi Direct lozinku. Sa kontrolne table dođite do stavke:
 • Postavke > Mreža/portovi >  Wi-Fi Direct > Lozinka za Wi‑Fi Direct
 • Napomena:  Takođe možete da konfigurišete Wi‑Fi Direct naziv i lozinku.

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite da biste se kretali kroz postavke.

  Za korisnike Windows operativnih sistema

 1. Otvorite Štampači i skeneri, a zatim kliknite na Dodaj štampač ili skener.

 2. Kliknite na Prikaži Wi-Fi Direct štampače, a zatim izaberite Wi‑Fi Direct naziv štampača.

 3. Sa ekrana štampača zabeležite osmocifreni PIN kôd štampača.

 4. Unesite PIN na računaru.

 5. Napomena:  Ako upravljački program za štampanje nije već instaliran, Windows će preuzeti odgovarajući upravljački program.

  Za korisnike Macintosh operativnih sistema

 1. Kliknite na ikonu za bežičnu vezu, a zatim izaberite Wi‑Fi Direct naziv štampača.

  Napomena:  Niska „DIRECT-xy“ (gde su „x“ i „y“ dva nasumična znaka) dodaje se pre Wi-Fi Direct naziva.

 2. Unesite Wi‑Fi Direct lozinku.

Napomena:  Ponovo povežite računar na prethodnu mrežu nakon što prekinete Wi-Fi Direct vezu.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top